Program utvikling
Det finnes tusenvis av programmer ute på markedet. Har man likevel behov som ikke dekkes i mengden av standardprogrammer, er neste steg å få skreddersydd et program som løser ditt spesielle behov.

Å utvikle et godt program, som er lett og intuitivt å bruke, krever mye kunnskap. Gjennom Dialog kan du nyte godt av lang erfaring og kunnskap i utvikling av administrative og tekniske databaser som løser nettopp dine behov. Dialog fokuserer på brukervennligheten, slik at selv en komplisert administrativ hverdag, enkelt kan utføres via dataskjermen.

Kan det lages system for alle administrative prosesser?
Svaret er trolig ja, men neppe lurt, hverken kostnadsmessig eller funksjonsmessig. Vår lange erfaring har munnet ut i en rettesnor som vi alltid er oppmerksomme på:

90/10 regelen : De 10% "siste" funksjonene koster 90% av utviklingen!

Det vi også alltid tenker på er vedlikeholdskostnadene som kommer i etterkant av utviklingen. Hvis produktet blir for omfattende, "alle ønsker til alle ansatte", vil ofte vedlikeholdet bli omfattende. Produktets levetid kan bli vesentlig redusert.

Hos Dialog får du rådgivende tjenester og profesjonell hjelp fra kravspesifikasjon til ett ferdig produkt. Nedenfor har vi listet opp noe som vi mener er nøkkelfaktorer for en vellykket leveranse.

 • Biblioteks rutiner
  Dialog har flere hundre standardfunksjoner i biblioteket som er utviklet siden 1991. Fra enkle søkerutiner, OCR innlesninger med konteringsposter levert fra BBS til brevfletting eller direkte epostutsendelser med automatisk fletting av data fra databasen. Valg av standardrutiner fra ett godt utbygd bibliotek gir mulighet for raskt, feilfri og rimelig utvikling.

 • Teknisk plattform
  Dialog lager programmer som kan kjøres både på Macintosh og Windows. Fleksible databaseløsninger for enbruker eller flerbruker Klient/Tjener. I tillegg kan databasen enkelt og sikkert kommunisere med brukere ute på web. Hovedsaklig utvikler vi med et fantastisk databaseverktøy kalt 4D. Dette sikrer deg raskt og rimelig utvikling.

 • Kravspesifikasjon
  En detaljert kravspesifikasjon over det systemet som skal utvikles er påkrevet. Dialog har lang erfaring i utforming av dette og er behjelpelig hvis du som kunde ennå ikke har formalisert denne. Spesifikasjonen vedlegges kontrakten, noe som gir kunden en god garanti om at det ferdige systemet inneholder de funksjoner som var forutsatt.

 • Dokumentasjon
  En fyldig dokumentasjon følger selvfølgelig med det utviklede systemet. Det er viktig å ha en grundig brukerbeskrivelse, spesielt for at nye brukere raskt skal kunne utnytte alle mulighetene som systemet gir. Har du valgt rutiner fra vårt omfattende bibliotek vil dokumentasjonen produseres vesentlig raskere og dermed rimeligere for deg som kunde. Dokumentasjonen leveres på ønsket format, papir, pdf eller web.

 • Pris og kostnadskontroll
  På grunnlag av spesifikasjonen av systemet settes det en totalpris for utviklingsarbeidet. Det kan oppstå endringer eller tillegg av spesifikasjonen underveis. Alle forandringer må spesifiseres og kostnadsberegnes. Dette gir kunden en total kontroll av kostnadene i utviklingsprosjektet.

 • Support og videreutvikling.
  Utvidelser med nye funksjoner kan enkelt legges til det utviklede programmet. Dermed kan produktet lett holde følge med økende krav til funksjonalitet på en rimelig måte.
  Som totalleverandør av tjenester rundt programutvikling leverer Dialog selvfølgelig brukerstøtte og driftstjenester for det ferdige produktet.


  Ta kontakt for en uforpliktene evaluering av ditt utviklingsønske.