IT Service Management
4Dialog leverer konsulenttjenester mot IT organisasjoner med spesialfelt på IT driftstjenester. Nøkkelord er IT Service Management innenfor ITIL rammeverket. Kort sagt kan man si dette handler om IT organisasjonen og deres tjenester og prosesser.

Med andre ord, det handler om mennesker!

 • Hva er så ITIL?
  ITIL (IT Infrastructure Library) er en industristandard for drift og forvaltning av IT-tjenester. Rammeverket ble dannet ved å analysere hva de vellykkede IT organisasjonene gjorde. Hvordan jobbet de, hvordan var de organisert, hvilke roller var de besatt med, etc. Dette ble utformet til et sett med "beste praksis" regler med prosess definisjoner. Og ikke minst, hvordan prosessene henger sammen.

 • ITIL, sunn fornuft satt i system!
  Man kjenner seg ofte igjen i enkeltbeskrivelser av ITIL definerte prosesser. "Jammen dette har vi allerede gjort." Ofte er problemet at enkeltprosesser og tjenester ikke henger sammen. Som følge, jobber man mindre effektivt og ressursene blir ikke optimalt utnyttet. Med stadig krav om å levere nye tjenester og bedre kvalitet uten at ressurstilgangen øker, må mange IT organisasjoner rett og slett jobbe "smartere". IT Service Management kan være svaret på dette.

 • ITIL som Industri!
  Norge har kommet sent i gang med ITIL. I 2000 da 4Dialog første gang tok i bruk kunnskap rundt ITIL, var det knapt noen som viste hva ITIL var. Nå derimot er svært mange bedrifter opptatt av dette. Tjenestetilbudet er stort, både på kompetanse, kurs og verktøysiden. ITIL har brakt en jungel av produkter som gjør det vanskelig for deg som kunde å orientere seg i. Her vil Dialogs kompetanse og kunnskap være nyttig.

 • ITIL Light
  Ser man på alle prosessbeskrivelsene og sertifiseringsordningen som er utviklet får man inntrykk av at ITIL er svært tungt å implementer. Ja, det kan det være. En full implementasjon kan gå over flere år. Husk i noen tilfeller må man endre arbeidsmåte og tankegang for hele IT organisasjonen. Men det finnes muligheter for "QuickWins" hvor resultatene kommer raskt. 4Dialog kan bistå med en analyse som viser hvor man bør sette inn det første støtet!

 • Referanser
  Endringsprosjekter kan være tung å dra i gang. Ofte møter man motstand i organisasjonen, kanskje basert på frykt for egen situasjon. Andre ønsker ingen endring - "Vi jobber slik vi har gjordt i alle år!" Men ser man på årsakene til endringsprosessen, er den snarere ønsket om å levere flere og bedre tjenester, ikke mindre.

  Men vi er tilbake til utgangspunktet - Det handler om mennesker!

  Som besluttningstaker må du forsikre deg om at rett kompetanse engasjeres i disse prosessene. 4Dialog kan legge fram gode referanser som gir deg trygghet.


  Ta kontakt for en konfidensiel samtale.