FOND kontroll
en profesjonell administrativ dataløsning for
religiøse, humanitære og ideelle organisasjoner .
Programmet er delt inn i 3 hoveddeler, givertjeneste, abonnement og låneavtaler. Rundt disse hoved funksjonene ligger det mange hjelpefunksjoner


•Savner du et rimelig men komplett alternativ til administrasjon rundt innsamling av midler?

•Sender du takkebrev i blinde fordi systemet ikke husker når og hvem du sendte til sist?

•Kunne du trenge et "banksystem" for lånetjenester?

FOND kontroll har løsningen på disse problemene og mange andre. Programmets hovedelementer består av følgende:
  • Givertjeneste med faste avtaler eller enkeltaksjoner.
  • Faste avtaler via autogiro avtaler eller OCR giro.
  • Automatisk oppdatering av innkommende midler basert på konteringsdata fra BBS.
  • Takkebrev funksjon. Finn de mest aktive giverne og gi dem en ekstra takk.
  • Lånetjeneste med beregning av rentemargin. Årsavregning med renteinfo til bruk for långivers selvangivelse.
  • Abonnement tjeneste for divers utgivelser.
  • Integrert tekstbehandling som gjør brevfletting enkelt.
  • Kraftig rapportgenerator samt mange ferdige spesialrapporter.


Innsamling via aksjoner
Innsamling av midler foregår rundt forskjellige aksjoner, som henter inn midler via kampanje-utsendelser eller tilknytteninger til faste givere.

Giver informasjon
Givere registreres som personer, firma eller foreninger, med adresser og statuskoder. Alle utsendelser sjekkes automatisk opp mot statuskoden. Dette sikrer at man aldri gjør uheldige utsendelser til personer som feks. er gått bort.

Faste avtaler
Faste avtaler kan settes opp med autotrekk via autogiro, datagiro eller utskrift av OCR giroer. Programmet holder selv rede på når giverne har termin for neste trekk. En rekke statusrapporter gør oppfølginger av faste avtaler lekende lett.

Takkebrev.
Programmet har spesielle funksjoner knyttet mot takkebrev. Feks. kan takkebrev sendes til givere som har gitt over en beløpsgrense siden siste takkebrev.

pluss mye mye mer...
Abonnement delen holder oversikt over hvilke abonnenter som skal ha de forskjellige utgivelser. Utsendelser skjer enten med adresselapper eller giroer.

Standard brev med integrert tekstbehandler gir muligheter til å flette tekst direkte med informasjon fra databasen, feks. til takkebrev og girotekst. En mengde formler som er tilgjengelig i brevene, gør det meget lett å hente informasjon fra databasen.

Lister med funksjonsknapper i alle moduler, gjør programmet svært enkelt å bruke. Flere vinduer (prosesser) fra ulike deler av programmet kan være oppe samtidig. Dette, sammen med den unike koblingen mellom prosessene gjør systemet meget fleksibelt.

Programmet inneholder en kraftig rapportgenerator. Denne gir mange muligheter til å utforme egne rapporter på en svært enkel måte.

En detaljert brukerdokumentasjon følger med programmet.


Enbruker eller Flerbruker (klient/server), pris avhengig av antall brukere. Ring for pris tilbud.

Se kontaktinformasjon på kontaktsiden.