Barnevakta Pro
er et administrativt dataverktøy, utviklet spesielt for barnehager og SFO, private som kommunale. Programmet er meget enkelt å bruke, men samtidig full av funksjoner og muligheter.


•Må du bla i papirer og ta telefoner til regnskap når du mottar purringer på regninger du mener å ha betalt?

•Kunne du ønske deg et enkelt fakturasystem som var koblet opp mot din oversikt over barnegruppa?

•Kunne du trenge et system for registrering av brukte egenmeldinger og annet fravær?

Barnvakta Pro har løsningen på disse problemene og mange andre. Barnevaktas hovedelementer består av følgende:
  • Personalia for ansatte, barn og foresatte.
  • Registrering av søknad og oppholdskriterier.
  • Automatisk generering av oppholds faktura.
  • Ansatte med overtid og fravær registrering.
  • Automatisk generering av lønnsbilag.
  • Inventar oversikt, alt fra bøker, kunstverk til kaffetrakter.
  • Økonomidel med komplett kontoplan og fakturering.
  • Integrert tekstbehandling som gjør brevfletting enkelt.
  • Kraftig rapportgenerator samt mange ferdige spesialrapporter.


Barn med søknad og opphold
Barna registreres med personalia og familietilhørighet. Søknad og opptakskriterier som opptakskode, gruppetilhørighet, oppholdstid og betalingssats mm. Med et enkelt menyvalg finner du telefon til barnas foresatte.

Ansatte med registrering av lønn, fravær og overtid.
Ansatte registreres med persondata og stillingsopplysninger. I tillegg kan fravær, overtid og avspasering holdes orden på. Med et enkelt menyvalg kan fravær, overtids og lønnsrapporter skrives ut. Kontroll over antall egenmeldinger blir en lek!

Økonomi med bilag og fakturering.
Økonomidelen holde orden på alle bilag , enten de er budsjett poster eller faktura. Innlegg av planlagte utgifter gir mulighet for analyser av den økonomiske situasjonen.
Hvert bilag knyttes til en konto via kontoplanen. Systemet gir en total oversikt pr konto og kontogrupper. Ved hjelp av konto rapporten eller rapportgeneratoren kan alle tenkelige økonomiske oversikter skrives ut.

pluss mye mye mer...
Inventar delen registrerer anskaffede gjenstander på en forskriftsmessig måte. Her legges inn alt fra kaffetrakter til kunstverk. Med et menyvalg kan kostnadene overføres direkte til økonomidelen.

Barnevakta Pro inneholder en mengde regler og kontroller ved innlegg og sletting av data. Disse hjelper til slik at databasen til enhver tid har korrekte data.

Integrert tekstbehandling i databasen gir mulighet for brevfletting med data hentet direkte fra Barnevakta Pro.

Programmet inneholder en kraftig rapportgenerator. Denne gir mange muligheter til å utforme egne rapporter på en svært enkel måte.

En detaljert brukerdokumentasjon følger med programmet.

Pris:
Barnevakta Pro 4000,- eksl. mva.
Rabatt for medlemmer i Barnehageforum. Rabatt også ved kjøp av flere programpakker.

Supportavtale 1000,- pr år

Kurs for nye brukere kan ordnes etter nærmere avtale.

Nøl ikke med å ta kontakt. Se kontaktinformasjon på kontaktsiden.