Dialog utvidet samarbeid med andre selskaper
Dialog jobber nå med å formalisere et samarbeid med andre selskaper, utviklerselskaper og maskinvare leverandører. Vi har allerede formalisert samarbeid med Barnehageforum for salg av Barnevakta. Neste ute er utviklerselskapet Enbeti som leverer produkter til mange offentlige etater. Dialog og Enbeti har i mange år jobbet med samme utviklerverktøy, 4D (tidligere 4th Dimension). Vi ser dermed klare gevinster hvor vi kan styrke hverandre og dermed gi bedre tjenester til våre kunder.Dialogs historie
Dialog har en lang historie, helt tilbake til 1991. Undertegnede, Helge Antonsen startet firmaet som en følge av ventekø i mangelen av hovedfagsveileder ved Informatikk, UiO. Ventingen ble fylt med programutvikling, hovedsaklig basert på et verktøy kalt 4th Dimension. Et fruktbart samarbeid ble innledet med Høyskoledata, tidligere Apple forhandler og som navnet tilsier spesielt rettet inn mot høyskolesektoren. Det resulterte i mange spesial applikasjoner som Personalsystem for Medisinsk fakultet, Forskning database med beregning av poeng som igjen dannet grunnlag for tildeling av forskningsmidler. Medlemsdatabase for Norsk tjenestemannslag (NTL), prosjekt og kurs system for Shippingakademiet, student administrativ system for skoler med Bjørknes privatskole samt flere Bibelskoler som hovedkunder. Et system for borgelig konfirmasjon for Human-etisk Forbund, brakte balanse i livsynsportefølgen!
Gjennombrudd med standard programpakker kom med Barnevakta og Fond kontroll. Begge lever i beste velgående og kan leses mere om på produktsidene.

Those where the days! Så kom Internett og tok oss...!

Alt skulle ut på web, enten det var hensiktsmessig eller ikke. Og web ble det med bla Norges første system for ventetidsopplysninger for pasienter på web. Dette i samarbeid med Sybase og Transmit Medical. Videre et forsøk med pasientkonsultasjoner på web. Det startet med en undersøkelse på høysnue. Kanskje ikke en alvorlig sykdom men alle forskrifter og sikkerhetsregler måtte imøtekommes. I Transmit Medical var fokusen å bringe farmasøytisk industri ut på web. Korrektur ble livsviktig. Det er jo forskjell på 1 ml og 10 ml. Masse data som før hadde vært vanskelig tilgjengelig skulle nå samles å legges ut på web. Database og programmeringskunskapen med 4D ble nøkkelen til rask og rimelig publisering. Så fulgte de på løpende bånd, alle skulle på web!

Internett med applikasjoner, databaser og tjenester skulle bli et hovedelement i arbeidsårene etter. Fokus fra prosjekter og prosjektledelse med Filmweb som mest profilerte system ble etterfulgt av drift av internett systemer. Med Filmweb prosjektet var vi forøvrig blant de første ute med betalingstjenester på web og først i verden med bestilling og betaling via SMS. Dette i samarbeid med Telenor. Som IT-sjef i KPNQwest (EuNet) ble jeg ansvarlig for 500 servere med ditto mangfold av tjenester. Interessen for systemering i driftsammenheng ble vekket. Svaret fant jeg i ITIL og IT Service Management. Siden har drift og endringsledelse av driftsorganisasjoner stått på kartet. Den lange fartstiden med noen av Norges største nettsteder har gitt solid kompetanse på internettrettet virksomhet, både teknisk og forretningsmessig.
 
Helge Antonsen, CV
Her kan du se en oppsummering av min faglige historie.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon!